Çöpüne Sahip Çık Vakfı Gönüllü Portalı

copunesahipcik.org

    
     
   
Şifreniz en az 7 karakter olmalıdır.
Çöpüne Sahip Çık (ÇSÇ) Vakfı ve Gönüllü Portalı çerçevesinde gönüllü olarak yer alarak tarafınıza iletmiş olduğum platform kayıt aşamasındaki kullanıcı bilgilerimin, iletişim, adres ve kimlik bilgilerimin, cinsiyet, yaş ve mesleki bilgilerimin, bedensel engel, sivil toplum kuruluşu üyelik bilgilerim, görsel kişisel verilerim gibi özel nitelikli kişisel verilerimin vakfınız tarafından www.copunesahipcik.org internet sitesinden ulaşılabilen Çöpüne Sahip Çık (ÇSÇ) Vakfı Gönüllü Portalı Kişisel Veriler Aydınlatma Metni” kapsamında toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, aktarılmasına açıkça ve özgür irademle onay veriyorum.